Frukostklubb: Våga kommunicera hållbarhet!

Westanders frukostklubb den 8 april var på temat ”Våga kommunicera hållbarhet!”. Deltagare i panelen var Karin Stenmar, miljöchef på Folksam, Henrik Grenert, miljöchef på Statoil och vår egen Hanna Berheim.

 

Nyheter 2015

Visa fler