Westander och coronaviruset

Här kan du läsa svaren på några vanliga frågor som vi får om coronaviruset. Det handlar bland annat om råd till våra kunder och möjliga budskap i debatten. Texten uppdateras löpande.

RÅD TILL VÅRA KUNDER

Bör vi kommunicera om coronaviruset?
Ja, undvik ett informationsvakuum genom att berätta för omvärlden så fort ni har något att säga om coronaviruset som kopplar an till er verksamhet. Vänta inte på att kunder, medarbetare eller media börjar ställa frågor och efterfråga information.

Riskerar vi inte att bidra till onödig oro?
Nej, er nyhet kan tvärtom bidra till att höja kunskapsnivån i nyhetsbevakningen kring coronaviruset. En snabb, tydlig och ansvarstagande kommunikation kan motverka spridningen av rykten och onödig oro.

Bör vi avstå från att berätta om andra nyheter?
Nej, även om nyheter kring coronaviruset tar väldigt mycket medieutrymme just nu så vill redaktionerna även uppmärksamma andra nyheter. Och konkurrensen om det medieutrymmet är inte så stor.

Vill våra politiker diskutera annat än coronaviruset?
Javisst, de allra flesta politiker har andra ansvarsområden och hjärtefrågor. Vi har alla ett ansvar för att samhällsdebatten inte tappar bort viktiga ämnen som klimatkrisen, integrationen, digitaliseringen och många andra viktiga framtidsfrågor.

Här kan du ta del av 10 tips om coronaviruset från Pr-handboken.

MÖJLIGA BUDSKAP

Vilka är problemen?
Vi ser tre coronarelaterade samhällsproblem med delvis olika tidsperspektiv: smittspridningen, jobben och misstron. Många känner oro för framtiden och har en stark vilja att bidra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Dämpa takten
Det akuta problemet är att vården inte kommer att hinna med om det nya coronaviruset sprids alltför snabbt. Smittspridningen måste därför fördröjas och de äldre behöver skyddas från smitta. Vi kan alla ta ansvar för att lyssna noga på myndigheterna, bidra till att sprida deras budskap och agera enligt deras rekommendationer.

Rädda jobben
På kort sikt är problemet att rädslan redan har lett till en ekonomisk tvärnit som kan utvecklas till det största hotet mot jobben i modern tid. Nu behöver vi hålla uppe efterfrågan i ekonomin för att rädda jobben och välfärden. Vi kan alla behålla lugnet, lyfta blicken och undvika att vidta kortsiktiga åtgärder som tvärbromsar ekonomin.

Delta i debatten
På längre sikt är problemet att debatten kring coronaviruset delvis präglas av djup polarisering och stor misstänksamhet mot experter och myndigheter. Samhällsdebatten behöver fler seriösa aktörer som bidrar till att höja kunskapsnivån i det offentliga samtalet. Vi kan alla bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Här kan du ta del av en debattartikel i Svenska Dagbladet av Birger Lycken: ”Överdrivna åtgärder skapar flera nya problem”

OM WESTANDER

Hur tänker ni på Westander kring coronaviruset?
Vi tycker att man bör lita på Folkhälsomyndighetens expertbedömningar och använda myndighetens rekommendationer som utgångspunkt för sitt eget agerande.

Planerar ni att hålla kontoret öppet?
Ja, vi har i dag inga planer på att stänga kontoret. Westander uppmanar anställda som känner förkylningssymtom att stanna hemma, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Vi uppmanar också alla medarbetare att överväga att tills vidare jobba hemifrån.

Hur påverkas Westander av coronaviruset?
I dagsläget påverkas vi inte så mycket. Just nu jobbar vi mer med akut kriskommunikation. I några fall kommer vi förmodligen att få jobba mindre med exempelvis varumärkesprocesser som har senarelagts.

Har ni kundmöten som vanligt?
Ja, vi genomför regelbundna möten med våra kunder precis som vanligt. Vi erbjuder också möjligheten att hålla möten via Skype eller liknande, för de kunder som föredrar det.

Kommer ni fortsätta att genomföra Frukostklubben?
Ja, i dagsläget planerar vi att genomföra Frukostklubben som vanligt under våren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inför varje enskilt tillfälle att genomföra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. Vi kommer bland annat att uppmana personer som har förkylningssymtom att stanna hemma och följa Frukostklubben via Westanders hemsida.

Kan jag senarelägga mitt kursdeltagande?
Om du är anmäld till en kurs i Pr-skolan och har förkylningssymtom så uppmanar vi dig att stanna hemma, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation. Du erbjuds då i stället en plats på höstens kurstillfälle eller en återbetalning av deltagaravgiften.

Kommer Westander att ställa in årets aktieutdelning?
Nej, i dagsläget planerar vi att på årsstämman i maj genomföra aktieutdelning som vanligt. Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag. Vår utdelningspolicy innebär att vi konsekvent sparar hälften av årets resultat efter skatt för bygga en solid ekonomisk grund och skapa anställningstrygghet. Läs mer om Westanders soliditet.

Patrik Westander, uppdaterad senast 2020-03-31

Mer om coronaviruset

Frukostklubb: Så kommunicerar ni i coronatider

Debattartikel: ”Överdrivna åtgärder skapar flera nya problem”

Debattartikel: Tre budskap i coronatider

Pr-handboken: 10 tips om coronaviruset