101 mäktiga…

”101 mäktiga i Hållbarhetssverige – hela listan (…)
100: Jessica Henryson, chef för enheten Klimat och Energi, pr-byrån Westander (Ny)
Jessica Henryson har en unik kompetens när det gäller energi- och klimatområdet. Som utbildad civilingenjör har hon förståelse för sakfrågorna, och i sin roll som konsult och opinionsbildare har hon hjälpt ett stort antal viktiga aktörer inom branschen att kommunicera tydligt och påverka politiska beslut.”

Aktuell Hållbarhet den 13 mars 2018

Pressklipp 2018

Visa fler