131 pressklipp…

”131 pressklipp fick kollektivtrafiken i Västernorrland under första halvåret 2012. Därmed hamnar länet på 13:e plats i en ranking som har räknat medieuppmärksamhet i förhållande till antalet resor som görs. De mindre länstrafikbolagen får mer uppmärksamhet i radio, tv och tidningar än de stora. Om det handlar om bra eller dålig publicitet framgår inte av undersökningen som gjorts av pr-byrån Westander.”

Sundsvalls Tidning den 14 september 2012

Pressklipp 2012

Visa fler