2009 inleddes en satsning…

”2009 inleddes en satsning för att stärka solenergins ställning i Sverige genom att ta hjälp av pr-byrån Westander, där kommunikation via läns- och lokalmedier resulterade i över 200 nyhetsinslag i media och en övervägande positiv respons bland riksdagsledamöter vid en enkätundersökning om solenergi och dess stöd.”

Charlotta Winkler, styrelsemedlem i Svensk Solenergi, Energimagasinet den 25 februari 2011

Pressklipp 2011

Visa fler