Alkoholkommittén och nätverket Kalmar…

”Alkoholkommittén och nätverket Kalmar mot droger ville få vuxna att reagera mot den olagliga handeln med utlandsalkohol. (…)
Kampanjen från Le Bureau bestod av affischer på lyktstolpar, tillfälliga affischpelare, pr samt reklam i radio och tv. (…)
Enligt den utvärdering som Stockholms stads utrednings- och statistikkontor genomfört bland 300 Kalmarbor hade 95 procent uppmärksammat någon del av kampanjen. (…)
Pr-byrå: Westander.”

Resume.se den 2 mars 2007

Pressklipp 2007

Visa fler