Alla artiklar som tillkommit på externt initiativ…

”Alla artiklar som tillkommit på externt initiativ ska avslutas med en passus om detta, tycker pr-byrån Westander. Detta är skrivet efter lobbying från pr-byrån Westander som nyligen skickat ut boken Westanders pr-handbok till journalister och redaktörer.”

Tidningen Broderskap den 17 november 2004

Pressklipp 2004

Visa fler