Andelen landbaserade...

”Andelen landbaserade vindkraftverk som får tillstånd har minskat de senaste åren. Statistiken kommer från en rapport av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Energimyndigheten.”

SR Jämtland den 28 mars 2022