Apoteket vill ompositionera sig...

”Apoteket vill ompositionera sig och ta rollen som läkemedelsrådgivare snarare än läkemedelsdistributör. Förflyttningen krävde att Apoteket belyste den kunskap som finns inom företaget och som många kunder inte känner till. Resultatet av den nya kommunikationsplattformen började synas så smått i Apotekets butiker förra veckan. (…)
Pr-byrå: Westander Publicitet & Påverkan.”

Dagens Media den 3 mars 2004