Är inte risken uppenbar…

”Är inte risken uppenbar att ni stjäl glans från era kunder?
– Om någon uppdragsgivare tycker att det inte är så glansfullt att lobba öppet så får de väl låta bli. Eller också anlita någon annan pr-byrå och lobba i det fördolda, säger Patrik Westander.
Är inte er öppenhet en chimär – vi får ju inte veta hur mycket kunderna betalar, hur strategin ser ut, vilka möten som hålls och vilka papper som skrivs?
– Våra krav är tydliga. Våra mer hemlighetsfulla konkurrenter tycker uppenbarligen att Westanders öppenhetspolicy är alldeles för långtgående, annars hade ju pr-branschföreningen Precis ställt samma krav för länge sedan, säger Patrik Westander.”

Veckans Brief den 18 februari 2010

Pressklipp 2010

Visa fler