Arbetsgivar-...

”Arbetsgivar- och branschorganisationen Gröna arbetsgivare har inlett ett samarbete med en pr-byrå med syfte att göra arbetsgivar-pr. Det är kommunikationsbyrån Westander som får i uppdrag att agera pr-byrå för Gröna arbetsgivare. Westander ska hjälpa till med att ’opinionsbilda för bättre kompetensförsörjning inom skogsbruk och djursjukvård’.”

Dagens Opinion den 8 oktober 2021