Ärkebiskopens pris blir fråga för kyrkomötet

”Ärkebiskopens pris blir fråga för kyrkomötet
Nu tar prästen Dag Sandahl ärendet till nästa nivå och har lämnat in en motion till Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Där föreslår han, enligt Dagens Media, att kyrkomötet beslutar att beklaga att allmänheten vilseletts och att kyrkostyrelsen får i uppdrag att undersöka om Svenska kyrkan kan säkras mot kupper som minskar trovärdigheten. (…)
Patrik Westander själv, vd på pr-byrån, väljer att kalla kritiken från Dag Sandahl för en ‘hedersutmärkelse’.
– Med tanke på Dag Sandahls syn på bland annat kvinnopräster och homosexualitet är motionen närmast att betrakta som en hedersutmärkelse. Jag har med stigande förvåning läst Dag Sandahls blogg och hade varit mer bekymrad om han höjt Westander till skyarna, säger Patrik Westander till Dagens Media.”

Dagen den 16 juli 2014

Pressklipp 2014

Visa fler