Av de tre största nätbolagen…

”Av de tre största nätbolagen urskiljer sig Sydkraft, som det bolag som har den mest negativa uppfattningen om automatisk mätaravläsning. På den andra sidan finns mätteknikföretaget Senea, som anlitat lobbyföretaget Westander Publicitet & Påverkan för att driva sin linje om tätare mätaravläsning.”

Nyhetsbrevet Kraft-Affärer den 6 maj 2002

Pressklipp 2002

Visa fler