Även Tanja Tabrizian Selfors…

”Även Tanja Tabrizian Selfors på pr-byrån Westander ser ärlighet som en grundförutsättning inom politiken. Men hon menar att ärlighet ensamt inte räcker.
– En politiker måste både vara ärlig och ta ansvar. Margareta Larsson visar genom sitt uttalande att hon har missat ansvarsbiten. Ärlighet, öppenhet och ansvarstagande är inte pr-trick utan en förutsättning för att väljarna ska kunna ha förtroende för de folkvalda och demokratin.”

SVT Kultur den 13 maj 2016