Både Beata Pontén och Patrik Westander…

”Både Beata Pontén och Patrik Westander, Westander Publicitet & Påverkan, vänder sig mot Precis normer som behandlar pr-byråernas ansvar för demokratifrågor.
– Det är ett problem att de överhuvudtaget inte vill ta en diskussion om vad branschen kan göra för att komma till rätta med de demokratiska problemen, säger Patrik Westander.”

Dagens Media den 10 september 2002

Pressklipp 2002

Visa fler