Bank-vd får kritik för brev

”Bank-vd får kritik för brev (…)
Niclas Ericsson, pr-konsult på pr-byrån Westander, menar att Handelsbanken borde ha tänkt igenom bättre hur förändringen med kontoren skulle kommuniceras både internt och externt. 
– När det här når ut till en bredare krets är det självklart att det skadar bankens varumärke. Tillgänglighet är något som många vill ha, särskilt när det gäller banktjänster, och nu ser det ut som Handelsbanken står för det motsatta, säger han. Niclas Ericsson pekar också på att det faktum brevet kommit ut visar på den nya öppenhet som finns.
– Man måste hela tiden räkna med att allt kan läcka ut och läggas ut på nätet. Det gäller även internkommunikation. Vd:n och hans stab har kanske inte riktigt tänkt sig in i det, säger Niclas Ericsson.”

Dagens Nyheter den 20 maj 2014

Pressklipp 2014

Visa fler