Biståndsbranschen får betalt för lobbyism

”Biståndsbranschen får betalt för lobbyism (…)
Bland de stora mottagarna fanns bland annat Diakonia, som under 2012 enligt sin egen redovisning publicerade 134 debattartiklar och medverkade i press, tidningar, webb och TV 177 gånger. I början av 2000-talet stod organisationen också bakom en kampanj som framgångsrikt återinförde enprocentsmålet inom bistånd, tillsammans med pr-byrån Westander.”

SvD.se den 27 juni 2014