Branschanalytikern Clas Collin…

”Branschanalytikern Clas Collin gör på uppdrag av Sveriges Kommunikationsbyråer årligen en genomgång av kommunikationsföretagen. Den visar en svag ökning av byråintäkten per anställd med knappt 20 procent de senaste 15 åren. Från 902 000 kronor 1996 till 1 079 000 i fjol. (…)
Westanders vd Patrik Westander är glad att Clas Collin gör branschens enda ordentliga undersökning med fokus på byråintäkt, men är kritisk mot att den inte inflationsjusteras. Först då framgår det att produktiviteten i branschen inte har utvecklats alls på 15 år:
– Stora delar av branschen verkar vara nöjd om man i sin prissättning kan följa den allmänna prisökningstakten. Men då riskerar vi att halka efter andra konsultbranscher som drar in dubbelt så mycket per anställd eller mer.”

Resumé den 27 oktober 2011