David Persson gick med i UNF som fjortonåring...

”David Persson gick med i UNF som fjortonåring hemma i Alfta, mest för att det var roligt. Idag sitter han i förbundsstyrelsen. (…)
David har två frågor som han gärna vill arbeta extra med som ledamot av styrelsen. Dels vill han få ut UNF:s drogpolicy via massmedia och till beslutsfattare.
– Det tycker jag är roligt att jobba med och är något jag är bra på.
Nämnas bör att David sedan ett år jobbar som assistent på en PR-byrå i Stockholm, så han vet vad han pratar om.”

Ljusnan den 11 augusti 2003