De allra sjukaste äldre...

”De allra sjukaste äldre får i dag undermålig vård. Problemet är det delade ansvaret mellan kommuner och regioner, skriver företrädare för Vård & Vetenskap. (…)
Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. Arbetet sker i samarbete med pr-byrån Westander.”

Svenska Dagbladet Debatt den 12 september 2022