Demokratisk lobbying kräver öppenhet

”Demokratisk lobbying kräver öppenhet (…)
Jag tror man kan se en skillnad i öppenhetsfilosofi mellan å ena sidan ‘gamla’ PR-firmor som Kreab och JKL och å andra sidan en ny generation konsultföretag som Connect PR, Rådhusgruppen och Westander Publicitet & Påverkan. Trenden går tydligt mot ökad öppenhet men det går långsamt och branschföreningen Precis banar knappast vägen.
Det måste bli tydligare vem som är avsändare av olika lobbybudskap, och professionella lobbyister måste också kunna ställas till svars för sin verksamhet.”

Riksdagsledamoten Lars Ångström (mp) i Miljörapporten, EU-guiden 2006, den 24 november 2005

Pressklipp 2005

Visa fler