Den 1 maj publicerade Aftonbladet…

”Den 1 maj publicerade Aftonbladet en artikel där Westanderkonsulten Mikael Persson intervjuades. Han berättar om hur Westander var med i kampanjen för att få till en sänkt restaurangmoms och nämnde krögaren Mats Erikssons momspromenader som ett bra exempel lobbyarbete. Artikeln fick Mats Eriksson att gå i taket då han fick intrycket av att Westander tog åt sig äran av det framgångsrika lobbyarbetet. Visitas chef för public affairs, Thomas Laurell, ger Mats Eriksson stöd. (…)
– Inget i det min kollega Mikael Persson säger i Aftonbladet är fel, men Aftonbladets rubriksättning ger tyvärr intrycket att det var Westander som lobbade hem sänkningen av restaurangmomsen. Westander hade under 2010 ett uppdrag att hjälpa SHR i deras arbete, men det var krögaren Mats Eriksson och SHR som var de drivande aktörerna, säger Patrik Westander.”

Dagens Opinion den 3 maj 2013

Pressklipp 2013

Visa fler