Det är lätt för en lobbyist att få kontakt med politiker…

”Det är lätt för en lobbyist att få kontakt med politiker och det är lätt för lobbyister att påverka politiska beslut i Sverige.
Det säger Patrik Westander, vd för pr-företaget Westander Publicitet & Påverkan, ett av Sveriges snabbast växande pr-företag. Westander har utmärkt sig gentemot andra pr-företag genom att öppet förklara hur det går till att få publicitet och påverka politiska beslut. Företagets pr-handbok brukar finnas på de flesta ställen där man arbetar med politisk påverkan.”

Mitt i Strömmen, riksdagens personaltidning, skriver på temat lobbying i nr 1, den 4 maj 2007

Pressklipp 2007

Visa fler