Det är mycket snack om…

”Det är mycket snack om att höja löner och timpriser. Men hur utvecklar ni ert erbjudande till kunderna?
– Vi ser en positiv reallöneutveckling som en förutsättning för att kunna utveckla erbjudandet till uppdragsgivarna. Westander ska inte konkurrera med pris utan med kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Vi har sju år i rad vunnit någon av branschens två stora kundundersökningar. De senaste två åren har vi vunnit båda. Med stöd av vårt nya lönemål hoppas vi kunna tillhöra toppen även i fortsättningen, säger Patrik Westander.”

Dagens Opinion den 15 december 2011