Det är populärt för bröder att starta pr-byråer

”Det är populärt för bröder att starta pr-byråer. (…) Nu startar Henrik Westander eget med sin brorsa Patrik. (…) Även Henriks bror Patrik Westander har jobbat som lobbyist.
– Patrik var den drivande kraften bakom Statoils lyckade lobbyingkampanj för elmarknadens avreglering. Med hans bakgrund från Handelshögskolan, regeringskansliet och näringslivet kompletterar vi varandra perfekt, säger Henrik Westander. Byrån kommer att vara inriktad på att skapa publicitet och påverka politiska processer.”

Vision Online den 22 augusti 2000