Det pågår en snabb…

”Det pågår en snabb utbyggnad av vindkraften fram till 2023. Men därefter ser det mörkt ut, eftersom antalet ansökningar och ansökta verk har rasat under de senaste åren. En kartläggning från Westander Klimat och Energi visar också att det kommunala vetot sedan 2014 har stoppat minst 1 277 vindkraftverk under pågående tillståndsprocess.”

Aktuell Hållbarhet den 21 december 2020

Pressklipp 2020

Visa fler