Det räcker inte…

”Det räcker inte att bara prata om jämställdhet för att få till stånd förändringar.
– Det krävs också mätningar, konkreta mål och planer. Tyvärr saknas det på många håll, säger seniorkonsulten Maja Stridsberg på pr-byrån Westander.

Karriär den 2 november 2018

Pressklipp 2018

Visa fler