Efter två år med Westander…

”Efter två år med Westander letar nu Statens Folkhälsoinstitut en ny pr-byrå. Men flera byråer är kritiska till upphandlingen som anses gå efter endast pris. (…)
Myndighetens förra byrå Westander, som jobbar mot prispress, kommer dock inte att delta den här gången eftersom upphandlingen, som vd:n Patrik Westander uttrycker det, ‘i så liten grad viktlägger kvalitet’.
Vad tycker ni om det?
– Varje aktör måste göra en egen bedömning av hur de viktlägger kvalitet respektive pris, säger Patrik Westander, men menar att det finns en motsättning mellan hög kvalitet och lågt pris.”

Veckans Brief den 4 april 2013

Pressklipp 2013

Visa fler