Elisabet Qvarford…

”Elisabet Qvarford, konsult och projektledare på pr-byrån Westander, tidigare bland annat på Miljöpartiet och TCO, är veckans makthavare. Hon menar att man visst kan vägleda personer som tillhör andra partier än de man själv tillhör. Däremot finns det alltid en gräns.”

Makthavare.se den 21 februari 2010