EMU-kampanjerna helt verkningslösa

”EMU-kampanjerna helt verkningslösa.
Närmare hälften av väljarna i gårdagens EMU-folkomröstning, 46 procent, ansåg att varken ja-sidans eller nej-sidans valkampanjer varit bättre än den andra på att påverka. Det visar en undersökning genomförd av Research International. (…)
Enkäten genomfördes på beställning av pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan.”

Resume.se den 15 september 2003