En ny rapport från Svensk Vindenergi…

”En ny rapport från Svensk Vindenergi, som presenteras i dag, har inte funnit några tekniska eller ekonomiska hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion. Vad som saknas är politisk vilja. Nyligen ansåg allianspartierna i riksdagen att möjligheterna för ett förnybart energisystem inte behöver utredas, eftersom ’kärnkraften kommer att svara för en viktig del av den svenska elproduktionen inom överskådlig tid’. (…)
Jessica Henryson, civilingenjör, Westander Klimat och Energi, författare till rapporten.”

Göteborgs-Posten Debatt den 12 mars 2013