En strid ström av toppolitiker...

”En strid ström av toppolitiker och politiska tjänstemän har under de senaste åren bytt ut politiken mot uppdrag som lobbyister. Enligt tidningen Aftonbladet har en tredjedel av de 266 som lämnat sina jobb i riksdagen och regeringskansliet de senaste sex åren tagit uppdrag i lobbybranschen. (…)
– Det grundläggande problemet är en bristande öppenhet. Att vi har en snabbt växande pr- och lobbybransch som i princip inte öppnar sig för granskning överhuvudtaget. (…)
Antingen behöver det ställas krav från politikernas sida eller också måste vi självreglera. (…)
– Jag skulle önska att pr-branschföreningen tog mycket mer av samhällsansvar genom självpåtagna öppenhetskrav.”

Patrik Westander i SVT Aktuellt den 29 april 2013