Färre vill jobba svart efter RSV-kampanj

”Färre vill jobba svart efter RSV-kampanj (…)
Riksskatteverkets kampanj i våras förändrade ungdomars attityd till skatter och svartjobb. Efter kampanjen sjönk andelen unga som kan tänka sig att svartjobba med åtta procentenheter. Det visar den utvärdering som RSV gjort. (…)
Reklambyrå: TBWA.
Pr-byrå: Westander Publicitet & Påverkan.”

Dagens Media den 5 november 2003

Pressklipp 2003

Visa fler