Fem av Sveriges tyngsta…

”Fem av Sveriges tyngsta kommunikationsexperter om hur private equity-bolagen kan vända den negativa opinionen från media, samhälle och politiker. (…)
Vad kan private equity-aktörerna göra just nu för att vända trenden?
– Svenska Riskkapitalföreningen måste bli mer aktiv i debatten. Men ännu viktigare är att många fler av de enskilda utköps- och omstruktureringsbolagen bestämmer sig för att börja kommunicera samhällsnyttan med verksamheten. Det handlar om att nyansera bilden av rå nykapitalism och kortsiktig vinstmaximering; om att framhålla att private equity innebär bättre långsiktighet än börsen, tillför kompetent och engagerat ägande och är viktigt för näringslivets strukturomvandling. Fler ägarbolag borde dessutom inse de kommersiella möjligheterna med en förbättrad kommunikation. En ökad öppenhet och proaktiva medierelationer kan stärka det egna varumärket och skapa möjligheter att göra bra affärer, säger Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.”

Realtid.se den 2 december 2011

Pressklipp 2011

Visa fler