Fler lobbyister, färre partipolitiker

”Fler lobbyister, färre partipolitiker
Lobbyister och ideella intresseorganisationer agerar allt flitigare som arrangörer i Almedalen, medan de partipolitiska arrangemangen blir allt färre. I år står ideella intresseorganisationer för 188 av 673 arrangemang, enligt en sammanställning som pr-byrån Westander presenterade på måndagen. Förra året anordnade de ideella 123 arrangemang, och för tre år sedan bara 33 arrangemang. Också företagarnas närvaro har ökat successivt under politikerveckan. I år spår Westander ett genombrott för tankesmedjorna och pr-byråerna som arrangörer.”

Kyrkans Tidning den 7 juli 2008

Pressklipp 2008

Visa fler