Folk på väg

”Folk på väg
Pr-byrån Westander har anställt Hanna Berheim, senast projektledare på akademikerförbundet Jusek.”

Resumé den 31 maj 2012