Forska Sveriges gd…

”Forska Sveriges gd, Anna Nilsson Vindefjärd välkomnar regeringens initiativ att tillsätta en utredare för att ta fram en life science-strategi. (…)
Strategin måste vara långsiktig för att få önskad effekt och bör därför vara blocköverskridande. Förutsättningarna för en sådan överenskommelse är synnerligen goda. I Forska Sveriges valenkät, som genomfördes av pr-byrån Westander, svarade 78,9 procent av alla ledande politiker på valbar plats inför höstens riksdagsval ‘ja’ på frågan om riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi. Knappt 20 procent svarar ‘vet ej’ och endast 1,3 procent svarar ‘nej’.”

Life Science Sweden den 7 juli 2014

Pressklipp 2014

Visa fler