Försvarsmakten har sedan...

”Försvarsmakten har sedan 2017 avstyrkt nio av tio vindkraftverk till havs. Det framgår av en ny promemoria från Svensk Vindenergi, upprättad av Westander Klimat och Energi.”

Vindkraftsnyheter.se den 1 juli 2022