Förutom en ny regering skapar valresultatet...

”Förutom en ny regering skapar valresultatet behov av nya kontaktnät för lobbyister som vill nå de högsta beslutsfattarna. En så kallad dörröppnare som nu pekas ut som hopplöst passé är Björn Rosengren. (…)
– De markant tunga socialdemokraterna tappar sitt marknadsvärde, säger Henrik Westander, erfaret proffs inom pr-branschen, apropå regeringsskiftet. (…)
– Den absolut sämsta lobbyist man skulle kunna anställa just nu är nog Göran Persson. Tänk dig att han dundrar in hos några moderata politiker för att påverka ett beslut, säger Henrik Westander.”

Dinapengar.se den 21 september 2006