Från Svenska kyrkan…

”Från Svenska kyrkan till pr-byrå i Stockholm. Nu byter Jacob Risberg, tidigare klimatpolitisk handläggare på kyrkokansliets internationella avdelning i Uppsala, bransch. Det är pr-byrån Westander, som bland annat arbetar med lobbying i en rad frågor, som har rekryterat Jacob Risberg. Som klimatpolitisk handläggare har Jacob Risberg främst sysslat med klimatfrågor, men även engagerat sig i Israel-Palestinakonfikten.”

Kyrkans Tidning den 30 april 2014

Pressklipp 2014

Visa fler