FRA:s generaldirektör...

”FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson korades till politikerveckans största samtalsämne av pr-byrån Westander. Samma byrå har visat sig ligga bakom bildandet av ett nätverk mot FRA-lagen. (…)
När det borgerliga nätverket mot FRA-lagen lanserades i juli 2008 undertecknade 14 inflytelserika borgerliga politiker debattartikeln – vars utkast hade författats av en pr-konsult. (…)
Det blir allt svårare att ta reda på vem avsändaren egentligen är, och vilken dold agenda som döljer sig bakom budskapet.”

Dagens Nyheters huvudledare den 2 mars 2009