Frida Berry Eklund…

”Frida Berry Eklund: Lyckad klimatkommunikation får fler att agera
Sex av tio svenskar, 62 procent, är oroade för förändringar i jordens klimat. Trots det är det bara 20 procent som säger sig välja miljösmarta alternativ när de handlar. Lyckad kommunikation behövs, skriver Frida Berry Eklund, och delar med sig av fem tips.”

Miljö&Utveckling.se den 7 januari 2019