Gasmotståndare omgrupperar sig

”Gasmotståndare omgrupperar sig (…)
Heaven or sHell har på ett skickligt sätt manövrerat i medielandskapet, delvis efter rådgivning från pr-byrån Westander. Som ett slags testamente över verksamheten publicerar de nu sina bästa råd till andra grupper i Sverige som också vill stoppa utvinning av fossil energi.”

MiljöRapporten Direkt den 30 september 2011