Gav reklamuppropet…

”Gav reklamuppropet upphov till konkreta förändringar? Dagens Media har pratat med åtta stora branschaktörer som ställt sig bakom #sistabriefen, för att ta reda på om något har blivit bättre. (…)
Tycker du att Sista briefen verkar ha gjort skillnad i stort i branschen?
– Jag tror att medvetenheten har ökat. Ett positivt exempel är att Årets Byrå-galan lyfte fram #sistabriefens arbete mot sexuella trakasserier och för en jämställd kommunikationsbransch, säger Patrik Westander.”

Dagensmedia.se den 15 mars 2018