Generellt sett…

”Generellt sett så finns det ett problem i pr-branschen. Det finns ett hemlighetsmakeri som är överdrivet och som ställer till demokratiska problem. Det är i dag möjligt att anlita pr-konsulter som för fram uppdragsgivarens budskap utan att säga vem det är som betalar och vem som är den egentliga avsändaren. (…)
Jag tycker att vi alla har rätt att få veta vem som är den egentliga avsändaren.”

Frida Blom i Medierna i P1 den 30 september 2017