Gustav Fridolin (MP) kritiserar…

”Gustav Fridolin (MP) kritiserar på DN Debatt (15/7) en opinionsundersökning som Shell låtit Sifo och United Minds genomföra. Motivet till undersökningen var främst att ta reda på vad den skånska allmänheten tycker om Shells arbete, på gott och ont, dess betydelse och eventuella framtida roll för Skåne.
Kritik har höjts mot undersökningarna av ett nätverk som kallar sig ’Heaven or sHell’, som Fridolin själv nämner. De har anlitat Stockholmsbaserade pr-byrån Westander för sitt opinionsarbete. Byrån står Miljöpartiet nära och Fridolins inlägg passar väl in i detta sammanhang.”

Martin von Arronet, vd Shell Exploration and Production AB, i replik på DN Debatt den 16 juli 2010

Pressklipp 2010

Visa fler