Hallå där Marie Sälmark...

”Hallå där Marie Sälmark, generalsekreterare för Sveriges Konsumentråd som blir pr-konsult hos Westander Publicitet & Påverkan. (…) Vilka erfarenheter från dina tidigare jobb är viktigast för din blivande verksamhet?
– Viktigaste erfarenheterna handlar om hur man sprider ett budskap till media, som jag jobbat med hos Konsumentrådet. Under mina tidigare 20 år som journalist har det handlat om hur man sprider ett budskap till allmänheten, och det är lika viktigt. Journalisterna måste ju känna att det är ett budskap som intresserar folk, annars nappar de inte oavsett hur pr-byrån paketerar budskapet.”

Dagensmedia.se den 4 december 2001