Häromdagen utsågs svenska kyrkans…

”Häromdagen utsågs svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén till ‘Hetast i Almedalen’. Pr-byrån Westander, som ligger bakom utmärkelsen motiverade valet av biskop Antje med att hon står för öppenhet och mångfald, och att hon är en stark och samlande röst för alla människors lika värde. Det är ett vackert omdöme, ord som gärna får vara en programförklaring för den kyrka biskopen representerar. Svenska kyrkan värnar av tradition tanken på mångfald: folkkyrkotanken innebär att en rad tolkningar och åsikter måste kunna samsas under samma tak. Det är en hållning som, tror jag, har varit både smärtsam och kostbar – men det är också en hållning som är nödvändig. Inklusivitet, ödmjukhet och tolerans istället för exklusivitet, tvärsäkerhet och gränsdragningar.”

Ann Heberlein i Sydsvenskan den 11 juli 2014

Pressklipp 2014

Visa fler