Hennes sista dag på Svenska Naturskyddsföreningen…

”Hennes sista dag på Svenska Naturskyddsföreningen är kylslagen, i denna nyckfulla vinter då klimatet blivit löpsedelschock. Efter fyra år på SNF:s kansli, inrymt i gammalt bryggeri på stockholmska Södermalm, går Ylva Rylander vidare, till en lobbyistbyrå. Lämnar hon miljöengagemanget? Alls inte, hon fortsätter att arbeta med sådant hon brinner för (hennes nye chef Henrik Westander är känd som fredsaktivist och skarp kritiker av svensk vapenexport).”

TCO-tidningen den 23 februari 2007

Pressklipp 2007

Visa fler