Hetast i Almedalen är ett pris…

”Hetast i Almedalen är ett pris som vi på Westander har delat ut länge, det här är tionde året. Vi tycker att det är ett viktigt pris och väldigt roligt att dela ut. Vi ser det som en uppmuntran till de aktörer som har ansträngt sig och försökt förpacka sitt budskap på ett smart sätt. Med det vill vi uppmuntra fler att göra sin röst hörd i samhällsdebatten, men också ge lite inspiration. (…)
Ofta är det de här smarta små lösningarna som gör att man åker därifrån med en ny upplevelse och ny kunskap.”

Lisa Blomqvist pr-konsult på Westander i P4 Skaraborg den 5 juli 2016